contact@pccc2-9.com
08-38 361 264 | 08-39 202 076

Đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp phòng chống cháy nổ cho cá nhân và doanh nghiệp

sản phẩm

Đầu phun sprinkler

giảm 45.9 %
giảm 45.9 %
giảm 45.9 %
giảm 45.9 %
giảm 45.9 %
390.000VNĐ
850.000VNĐ
5.0
giảm 45.9 %
390.000VNĐ
850.000VNĐ
5.0
giảm 45.9 %
390.000VNĐ
850.000VNĐ
5.0
giảm 45.9 %
390.000VNĐ
850.000VNĐ
5.0
giảm 45.9 %
390.000VNĐ
850.000VNĐ
5.0
giảm 45.9 %
390.000VNĐ
850.000VNĐ
4.2

Đầu phun sprinkler là thành phần quan trọng trong hệ thống chữa cháy tự động bằng nước. Được kích hoạt khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt của bộ cảm biến nhiệt.

Đọc nhiều hơn
Thu gọn