Tuyển dụng kỹ sư revit, làm việc theo dự án

Mô tả công việc sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn:

Hiểu biết về hệ thống PCCC sẽ được ưu tiên.

Vẽ shopdrawings Revit tại công trình
- Chỉ vẽ hệ thống chữa cháy; xuất bản vẽ Revit sang Cad 2D
- Combine với các hệ thống khác
- Làm việc với TEAM shopdrawings của tổng thầu
- Am hiểu tiêu chuẩn về PCCC là lợi thế.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Lương thoả thuận;

email nhận hồ sơ: contact@pccc2-9.com