Kỹ Sư phòng Dự Toán Đấu thầu
Kỹ Sư phòng Dự Toán Đấu thầu
Kỹ Sư phòng Dự Toán Đấu thầu   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Lập hồ sơ đấu thầu, dự thầu dự án. - Tính toán khối lượngvà am hiểu cách sử dụng của từng loại vật tư. - Giám sát, lên kế hoạch, tổ chức thi công  - Liên hệ với nhà cung cấp ...
Kỹ sư giám sát - Chỉ huy trưởng Công Trường
Kỹ sư giám sát - Chỉ huy trưởng Công Trường
Kỹ sư giám sát - Chỉ huy trưởng Công Trường (thời hạn tuyển dụng: hết 30-06-2020)   Mô Tả Công Việc Mô tả: - Nhiệm vụ: + Quản lý tiến độ công việc tại công trình + Quản lý và lên kế hoạch nhân công  + Lên kế hoạch thi công + ...
Kỹ Sư phòng Dự Toán Đấu thầu
Kỹ Sư phòng Dự Toán Đấu thầu
Kỹ Sư phòng Dự Toán Đấu thầu   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Lập hồ sơ đấu thầu, dự thầu dự án. - Tính toán khối lượngvà am hiểu cách sử dụng của từng loại vật tư. - Giám sát, lên kế hoạch, tổ chức thi công  - Liên hệ với nhà cung cấp ...