Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 sử dụng vốn và nghề nghiệp để hoạt động kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cho Công ty, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và bảo đảm sự phát triển của Công ty.

Phương châm hoạt động của Công ty:

"Khách hàng là mục đích - Nhân viên là nguồn tài nguyên vô giá"

Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 đăng ký kinh doanh các lĩnh vực sau:

 • Tư vấn, thiết kế hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động).

 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động).

 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện công nghiệp.

 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera quan sát và thiết bị bảo vệ.

 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt.

 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét.

 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió các công trình dân dụng và công nghiệp.

 1. Mua bán trang thiết bị PCCC và vật tư chuyên dùng ngành điện công nghiệp.

 • Đóng mới và cải tạo xe chữa cháy, mua bán xe chuyên dùng.

 • Sản xuất và kinh doanh thiết bị chữa cháy

 1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 được thành lập để hoạt động lâu dài theo điều lệ quy định Công ty và Luật Doanh nghiệp.

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ

 • Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 hoạt động trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện dân chủ và tôn trọng Pháp luật.

 • Bộ phận cao nhất: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 • Điều hành hoạt động của Công ty là các thành viên:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Giám đốc

 • Kế toán trưởng

Qua thực tế thi công các công trình, qua quá trình tự đào tạo, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư của Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 ngày càng nâng cao về kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế hệ thống PCCC cũng như lĩnh vực lắp đặt hệ thống PCCC cho các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng.

Công ty chúng tôi có thể đem lại cho khách hàng của mình sự an tâm, tin tưởng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của chúng tôi gồm nhiều cán bộ trong các chuyên môn như:

 • Tiến sỹ khoa học chuyên ngành PCCC

 • Cử nhân khoa học

 • Kỹ sư điện, cơ khí

 • Cử nhân Kinh tế, Kế toán

 • Cán bộ kỹ thuật chuyên ngành

 • Công nhân lành nghề

 • Các ngành nghề liên quan khác