Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 được thành lập ngày 24 tháng 9 năm 2001. Tiền thân là Cơ sở Thiết bị PCCC 2-9 được thành lập năm 1993.

The 2-9 Fire Prevention and Fire Fighting Equipment Co., Ltd. was reformed on September 24th, 2001 from the Fire Prevention and Fire Fighting Equipment Business which was established in 1993.

HÌNH THỨC và TÊN GỌI

FORM and NAME

Tên công ty : Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9

Name in English : 2-9 Fire Prevention & Fire Fighting Equipment Co., Ltd.

Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 là Công ty hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp của Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam.

The company is a financial-independent one operating under Law and Regulations of S.R. Vietnam.

TRỤ SỞ - ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

HEAD OFFICE AND OPERATING TERRITORY

Trụ sở chính : 37/5 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Quận 1, Tp. HCM

Head office : 37/5 Nguyen Phi Khanh Street, Ward Tan Dinh, District 1, HCMC

Văn phòng giao dịch : Lầu 4, Tòa nhà SunShine, 74C Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM

Contact office : 4th floor, SUNSHINE BUILDING, 74C Nguyen-Van-Cu Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, HCMC

Tel : (84-8) 3836 1264 - (84-8) 3920 2076

Fax : (84-8) 3837 7538

Địa bàn hoạt động : trên toàn lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Geo. operating scope : in the whole territory of S.R. Vietnam

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 có:

  • Tư cách Pháp nhân đầy đủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

  • Con dấu riêng, độc lập về tài sản, mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước theo quy định của Pháp luật.

  • Điều lệ tổ chức và hoạt động.

  • Chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.

  • Có bảng cân đối kế toán riêng, lập các quỹ theo quy định của Luật doanh nghiệp.